دسته: دندانپزشکی کودکان

پوسیدگی دندان در کودکان

پوسیدگی دندان در کودکان مهمترین دلیل پوسیدگی دندان قرارگیری در معرض اسید هاست. اسید ها در مواد غذایی مانند نوشیدنی ها و مواد غذایی که حاوی قند و نشاسته فراوانی هستند یافت می شوند. این مواد اسیدی به طو ر مداوم مینای دندان را مورد حمله قرار می دهد و با ایجاد لکه های سفید […]

ادامه مطلب