ماه: ژوئن 2018

پروتز چانه

پروتز چانه کمبود اسکلت استخوانی صورت در قسمت های مختلف نظیر چانه را می توانیم با استفاده از پروتز ها پر کنیم و این پروتز ها می توانند جایگزین استخوان کوچک صورت باشد و آناتومی صورت فرد را جبران بکنند. پروتز چانه چیست؟ تقریبا از هر چهار نفری که تحت جراحی بینی قرار می گیرند […]

ادامه مطلب